Höga temperaturer i Västerbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kroktjärnen

Kroktjärnens naturreservat är ett tallskogsområde på lavhedsmark.

Reservatet domineras av 200–300 år gammal tallskog med grova tallar. Landskapet är varierat och vackert med flera minde tjärnar och bäckar.

Samiska kulturlämningar och renskötsel

Inom området bedrivs aktiv renskötsel som lokalt har påverkat markfloran och tallföryngringen. I reservatet finns flera kulturspår som vittnar om lång mänsklig aktivitet inom området.

Vid Kroktjärnen finns merparten av kulturlämningarna i reservatet där det bland annat har hittats flera härdar och samiska kulturlämningar. I reservatet finns även renstängsel, utfodringsplats och en renvaktarstuga som är av stor betydelse för renskötseln inom samebyn.

Inhägnat område i skogen.

Rengärde.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Kroktjärnen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon med undantag för på befintliga skogsbilvägar och snöskoterkörning på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Elda, med undantag för mindre brasor (max 0,5 m²) med egen medhavd ved.
  • Plocka och insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats

Fakta

Bildat: 2009

Storlek: 103 hektar

Kommun: Malå

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 15 kilometer nordväst om Malå, nära Avaås by på den västra sidan av Malån drygt 300 meter över havet.

Kontakt

Frida Björkelid

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss