Strömfors

Strömfors består av mestadels och grova granlågor. I sluttningen är skogen sumpig eller kärrartad med bland annat hägg, gråal och sälg.

I den talldominerade delen av reservatet finns spår efter dimensionsavverkningar. I den södra delen har granliden utsatts för viss avverkning. Växterna på marken antyder att skogen tidigare har varit mer öppen med enbuskar och kruståtel. Reservatet är ett skogligt och mycket variationsrikt område med inslag av hög- och lågörter.

Strömfors erbjuder en skog som är rik på både örter och gamla träd.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Strömfors. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Elda och tälta.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande, döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Kristina Larsson

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1995, 1997
Storlek: 76 hektar
Kommun: Malå
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000