Aktuella varningsmeddelanden i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Strömfors

Strömfors består av mestadels och grova granlågor. I sluttningen är skogen sumpig eller kärrartad med bland annat hägg, gråal och sälg.

I den talldominerade delen av reservatet finns spår efter dimensionsavverkningar. I den södra delen har granliden utsatts för viss avverkning. Växterna på marken antyder att skogen tidigare har varit mer öppen med enbuskar och kruståtel. Reservatet är ett skogligt och mycket variationsrikt område med inslag av hög- och lågörter.

Gammalt och liggande träd täckt av mossa.

Strömfors erbjuder en skog som är rik på både örter och gamla träd.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Strömfors. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Elda och tälta.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande, döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 1995, 1997

Storlek: 76 hektar

Kommun: Malå

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger 12 kilometer sydost om Malå, nära Strömfors och Malån.

Kontakt

Frida Björkelid

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss