Om Länsstyrelsen i Västerbottens län

Länsstyrelsen är en myndighet som är regeringens företrädare i Västerbotten. Den viktigaste uppgiften är att arbeta för att riksdagens och regeringens beslut får genomslag i länet och samtidigt ta hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar. I Sverige finns 21 län och varje län har en Länsstyrelse.

I uppdraget från regeringen står det att Länsstyrelsen ska bidra till länets utveckling och noga följa tillståndet i länet. Länsstyrelsen arbetar också med tillsyn och ser till att lagar och regler efterföljs.

Länsstyrelsen ska ha ett statligt helhetsperspektiv i sitt arbete och samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser – en uppgift som framför allt landshövdingen ansvarar för.

Det innebär att länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner i länet å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra.

Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen.

Landshövding och länsledning

Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Länsstyrelsens ledning består av landshövdingen tillsammans med ett länsråd.

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses ofta i ett sexårigt förordnande, som i vissa fall kan förlängas. Landshövdingen ska samordna den statliga verksamheten i länet, följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

I länet finns också ett länsråd som leder det dagliga arbetet i Länsstyrelsen och fungerar som landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare.

Landshövding Magdalena Andersson.

Magdalena Andersson är landshövding i Västerbotten

Magdalena Andersson tillträdde som landshövding 1 november 2012. Hon har tidigare arbetat i privata näringslivet och varit riksdagsledamot. Hennes tidigare bostadsort var Jönköping.

– Länsstyrelsen är en kunskapsorganisation. Här finns kompetens inom ett brett spektrum med ett 30-tal olika yrkeskategorier samlade, allt från arkitekter till veterinärer. Mitt mål är att vi som myndighet ska uppfattas som professionella och pålitliga, oberoende och trovärdiga samtidigt som vi ska vara en hjälpsam myndighet, säger Magdalena Andersson. Vi ska alltid utgå från dem vi är till för.

– Min roll är dubbel. Jag ska dels vara regeringens företrädare i länet, men jag ska också företräda länet gentemot regeringen. Därför är det viktigt att ha en bra dialog med länets olika aktörer från kommuner, organisationer och företag, avslutar Magdalena Andersson.

 

Länsråd Lars Lustig.

Länsråd Lars Lustig.

Lars Lustig är länsråd i Västerbotten

Lars Lustig är sedan hösten 2013 länsråd vid Länsstyrelsen Västerbotten. Lars har 23 år på ledande positioner inom högskolesektorn bakom sig, de senaste fem åren som universitetsdirektör vid Umeå universitet.

Lars har ett stort samhällsengagemang och en bred kompetens, dessutom mångårig erfarenhet från offentlig förvaltning. 

Lars Lustig är född i byn Kalvträsk, 13 mil nordväst om Umeå. Han växte upp i Boliden och hans bakgrund i länet har präglat honom, både som person och i de olika yrkesroller han haft. 

– Jag känner väldigt varmt för länet och denna del av landet. Jag känner stolthet att få jobba i och för Västerbottens län, säger Lars Lustig.

Kontakt