Mossavattenberget

I granarna vajar hänglav på väg upp på Mossavattenberget. Högre upp glesnar skogen. Här har träden utsatts för väder och vind.

Många har två toppar och är knotiga och korta. Några har fallit och blivit hem för vedsvampar som gammelgranskålen och rosentickan. De små tallarna som står här och var har platta kronor. Många träd har stått här i 2–300 år. En del har överlevt en skogsbrand och spår av bränder finns på stammarna. ​

Föreskrifter

Välkommen att besöka Mossavattenberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräa eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, såväl stående som liggande.
  • Plocka, insamla eller på annat sätt skada mossor, lavar eller vedsvampar.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordirvet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2016
Storlek: 79 hektar
Kommun: Lycksele
Skyddsform: Naturreservat