Mossavattenberget

I granarna vajar hänglav på väg upp på Mossavattenberget. Högre upp glesnar skogen. Här har träden utsatts för väder och vind.

Många har två toppar och är knotiga och korta. Några har fallit och blivit hem för vedsvampar som gammelgranskålen och rosentickan. De små tallarna som står här och var har platta kronor. Många träd har stått här i 2–300 år. En del har överlevt en skogsbrand och spår av bränder finns på stammarna. ​

Granar med hänglav.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Mossavattenberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräa eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, såväl stående som liggande.
  • Plocka, insamla eller på annat sätt skada mossor, lavar eller vedsvampar.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordirvet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: 79 hektar

Kommun: Lycksele

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet hittar du genom att följa väg 353 från Lycksele mot Vänjaurträsk. I Vänjaurträsk tar du av mot Flakaträsk. Från Flakaträsk, följ en av skogsvägarna mot Mossavattenberget.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss