Avanäset

Avanäset är ett stort opåverkat kustområde med skogar och havsmiljöer.

För 3 000 år sedan var Avanäset och Oxberget skär som knappt stack upp ur havet. Vågorna sköljde över och spolade bort nästan all jord. Trots det har enstaka tallar kunnat slå rot. De lever ett hårt liv och blir med tiden knotiga, vridna och mycket vackra.

Många av tallarna är mer än 200 år gamla. Hällmarkerna är fina för strövtåg och från höjderna ser man långt ut över havet.

Strandängar och granskogar

I skyddade lägen, som på Grönnborg och Vitsandsudden, har vågorna inte haft samma kraft som uppe på höjderna. Här finns mer jord och en rikare växtlighet. Närmast havet vajar gultåtel och rörflen i strandängarna.

Där finns också den vita slåtterblomman och den lilla ormtungan. Innanför ängarna sluter sig snåren av gråal och rönn kring en tät och nästan orörd granskog. I flera av vikarna på den östra sidan finns fina badstränder.

I den marina delen av reservatet finns rev, orörda skär, små öar och grunda vikar. Det är viktiga lekområden för fiskar och viktiga rast- och häckningslokaler för fåglar.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Avanäset. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande.
  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, eller häckande fåglar på öar och skär.
  • Göra upp eld direkt på berghällar.
  • Framföra motordrivet fordon annat än på befintlig bilväg samt med undantag för snöskoterkörning vintertid på is eller på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Ankra, förtöja eller lägga upp båt, flotte med flera vattenfarkoster längre än 2 dygn, med undantag för ordinära fritidsbåtar i anslutning till befintliga stugor.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.
  • Utan Länsstyrelsens tillstånd använda omrdået för organiserade tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang.

Serviceinformation

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2017
Storlek: 714 hektar
Kommun: Skellefteå
Skyddsform: Naturreservat