Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Avanäset

Klippor och skog med utsikt över havet.

Avanäset är ett stort opåverkat kustområde med skogar och havsmiljöer.

För 3 000 år sedan var Avanäset och Oxberget skär som knappt stack upp ur havet. Vågorna sköljde över och spolade bort nästan all jord. Trots det har enstaka tallar kunnat slå rot. De lever ett hårt liv och blir med tiden knotiga, vridna och mycket vackra.

Många av tallarna är mer än 200 år gamla. Hällmarkerna är fina för strövtåg och från höjderna ser man långt ut över havet.

Strandängar och granskogar

I skyddade lägen, som på Grönnborg och Vitsandsudden, har vågorna inte haft samma kraft som uppe på höjderna. Här finns mer jord och en rikare växtlighet. Närmast havet vajar gultåtel och rörflen i strandängarna.

Där finns också den vita slåtterblomman och den lilla ormtungan. Innanför ängarna sluter sig snåren av gråal och rönn kring en tät och nästan orörd granskog. I flera av vikarna på den östra sidan finns fina badstränder.

I den marina delen av reservatet finns rev, orörda skär, små öar och grunda vikar. Det är viktiga lekområden för fiskar och viktiga rast- och häckningslokaler för fåglar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Avanäset. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande.
  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, eller häckande fåglar på öar och skär.
  • Göra upp eld direkt på berghällar.
  • Framföra motordrivet fordon annat än på befintlig bilväg samt med undantag för snöskoterkörning vintertid på is eller på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Ankra, förtöja eller lägga upp båt, flotte med flera vattenfarkoster längre än 2 dygn, med undantag för ordinära fritidsbåtar i anslutning till befintliga stugor.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.
  • Utan Länsstyrelsens tillstånd använda omrdået för organiserade tävlingar, lägerverksamhet eller andra större arrangemang.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2017

Storlek: 714 hektar

Kommun: Skellefteå

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger 7 kilometer söder om Lövånger. Sväng av E4-an mot Avan, reservatet kan nås via mindre bilvägar. Under delar av året (vinterhalvåret) begränsas dock tillgängligheten av en vägbom, som finns utanför reservatsgränsen. 

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss