Gammplatsen

I Gammplatsens naturreservat kan du se mäktiga tallar som är 400 till 500 år gamla. Parkera vid Skogsmuseet och promenera mellan de gamla husen. En stig tar dig genom naturreservatet bland de mäktiga träden.

En tallskog som översvämmas med jämna mellanrum och på så sätt blir näringsrik är mycket ovanligt. Nästan 500 olika insektsarter har hittats i reservatet. Det näringsrika området betades under 1800-talet vilket säkert har bidragit till den ovanligt rika faunan.

Rekreationsområde och museum

Naturreservatet ligger i anslutning till rekrationsområdet Gammplatsen, på en halvö nära Lycksele centrum. Här finns en mängd gamla byggnader som ger en bild av livet i Södra Lappland. Ett omfattande skogsmuseum berättar om skogsbrukets utveckling. I Lapplands kulturbotaniska trädgård arrangeras och bevaras välbekanta torpväxter med inspiration från samisk hantverkstradition och nybyggarkultur. Sommartid och veckorna runt jul lever området upp och sjuder av liv.

Läs mer om Gammplatsen i Lyckselelänk till annan webbplats

Föreskrifter

Välkommen att besöka Gammplatsen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning.
 • Göra åverkan på träd, buskar eller vegetation i övrigt.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Släppa fri hund eller katt.
 • Tälta och göra upp eld.
 • På ett störande sätt utnyttja radioapparat eller dylikt.
 • Skräpa ner med plåt, glas, avfall och dylikt.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Servering Servering
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1971
Storlek: 7 hektar
Kommun: Lycksele
Skyddsform: Naturreservat