Skjutbaneberget

Skogar på sandmark är lättvandrade. Det gör även att de är lätta att avverka. Därför är få naturliga tallskogar på sand kvar idag. Men på Skjutbaneberget finns gammal tallskog som är lite påverkad av skogsbruket.

Dropptaggsvamp.

Under en vandring på Skjutbaneberget kan du hitta den eftertraktade goliatmusseronen eller någon av alla de taggsvampar som bara växer i sandtallskog, till exempel blå taggsvamp eller dropptaggsvamp.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Skjutbaneberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon annat än på befintliga skogsbilvägar, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning, med undantag för utmarkering av skoterled.

Serviceinformation

Kontakt

Anton Larsson

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2016
Storlek: 60 hektar
Kommun: Nordmaling
Skyddsform: Naturreservat