Skjutbaneberget

Skogar på sandmark är lätta att ta sig fram i. Det har också gjort att de avverkats i hög grad. På Skjutbaneberget kan du få uppleva äldre sandtallskog med lite påverkan från skogsbruk.

Under en vandring på Skjutbaneberget kan du hitta den eftertraktade goliatmusseronen eller någon av alla de taggsvampar som bara växer i sandtallskog, till exempel blå taggsvamp eller dropptaggsvamp.

Dropptaggsvamp.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Skjutbaneberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon annat än på befintliga skogsbilvägar, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning, med undantag för utmarkering av skoterled.

Serviceinformation

Kontakt

Kristina Larsson

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: 60 hektar

Kommun: Nordmaling

Skyddsform: Naturreservat