Skjutbaneberget

Skogar på sandmark är lätta att ta sig fram i, vilket också gjort att de avverkats i hög grad. Men på Skjutbaneberget kan du uppleva äldre sandtallskog med lite påverkan från skogsbruk.

Under en vandring på Skjutbaneberget kan du hitta den eftertraktade goliatmusseronen eller någon av alla de taggsvampar som bara växer i sandtallskog, till exempel blå taggsvamp eller dropptaggsvamp.

Närbild på vit svamp med röda droppar.

Dropptaggsvamp.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Skjutbaneberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon annat än på befintliga skogsbilvägar, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning, med undantag för utmarkering av skoterled.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: 60 hektar

Kommun: Nordmaling

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Kör norrut på E4:an från Nordmaling. Ta av och följ Öreälven norrut till Torrböle. Ta av på den första grusvägen i början av byn.

Ta bussen

Busshållplatsen Torrböle vägskäl ligger i nära anslutning till naturreservatet.

Hitta din resa på tabussen.nu Länk till annan webbplats.

Kontakt

Frida Björkelid

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss