Ålidberget

Ålidbergets naturreservat ligger cirka sex kilometer nordväst om Lögdeå och cirka 10 kilometer från havet i Nordmalingsfjärden.

Området inkluderar Ålidbergets övre delar, bergets östsluttningar ner till Lögdeälven samt sedimentområden, branta nipor (en erosionsbrant av sand) och raviner på ömse sidor om älven. Toppen av berget ligger cirka 140 meter över havet och erbjuder fin utsikt över Lögdeälvens nedre delar och Nordmalingsfjärden.

Lögdeälven

Genom hela reservatet rinner Lögdeälven som är en av landets mest opåverkade skogsälvar. Inom reservatet har älven ett slingrande lopp med mestadels lugnflytande strömpartier. I Lögdeälven finns mycket skyddsvärda bestånd av flodpärlmussla, lax och öring.

Lögdeälven.

Populär vandringsled

Ålidberget är främst ett lokalt friluftsområde och används för jakt, svamp- och bärplockning. Lögdeälvsleden passerar genom reservatet intill Lögdeälvens västra strand och utnyttjas frekvent av sportfiskare och naturintresserade vandrare i området.

Mer om Lögdeälvsleden på Nordmalings kommuns hemsida Länk till annan webbplats.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Ålidberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon med undantag för på den bilväg som leder genom reservatet, undantag medges även för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller is.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.
  • Använda området för idrottsarrangemang eller organiserad motortrafik utan Länsstyrelsens tillstånd.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Kristina Larsson

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2007
Storlek: 69,2 hektar
Kommun: Nordmaling
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000