Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ålidberget

Ålidbergets naturreservat ligger cirka sex kilometer nordväst om Lögdeå och cirka 10 kilometer från havet i Nordmalingsfjärden.

Området inkluderar Ålidbergets övre delar, bergets östsluttningar ner till Lögdeälven samt sedimentområden, branta nipor (en erosionsbrant av sand) och raviner på ömse sidor om älven. Toppen av berget ligger cirka 140 meter över havet och erbjuder fin utsikt över Lögdeälvens nedre delar och Nordmalingsfjärden.

Vandra Lögdeälvsleden genom reservatet

Ålidberget är främst ett lokalt friluftsområde och används för jakt, svamp- och bärplockning. Lögdeälvsleden passerar genom reservatet intill Lögdeälvens västra strand och utnyttjas frekvent av sportfiskare och naturintresserade vandrare i området.

Lögdeälvsleden på Visit Nordmalings webbplats Länk till annan webbplats.

Älv som rinner genom skog.

Lögdeälven.

Lögdeälven

Genom hela reservatet rinner Lögdeälven som är en av landets mest opåverkade skogsälvar. Inom reservatet har älven ett slingrande lopp med mestadels lugnflytande strömpartier. I Lögdeälven finns mycket skyddsvärda bestånd av flodpärlmussla, lax och öring.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Ålidberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon med undantag för på den bilväg som leder genom reservatet, undantag medges även för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller is.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.
  • Använda området för idrottsarrangemang eller organiserad motortrafik utan Länsstyrelsens tillstånd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2007

Storlek: 69,2 hektar

Kommun: Nordmaling

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet hittar du genom att ta av E4:an, söder om Nordmaling, mot Lögdeå. Kör sedan uppströms Lögdeälven mot Hyngelsböle. Vägen går genom naturreservatet.

Kontakt

Frida Björkelid

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss