Stöningsberget

Om du bortser från larmet från det intilliggande stenbrottet bjuder Stöningsbergets naturreservat på en förvånansvärt intressant naturupplevelse.

På de gamla granarna och tallarna i öster hänger hänglavarna tätt och i fuktigare områden växer bland annat orkidéerna Jungfru Marie nycklar och spindelblomster. Lavarna och orkidéerna är viktiga för områdets djur och fåglar, så låt de finnas kvar på sina växtplatser. ​

Jungfru marie-nyckel.

De stora grova tallarna som finns spridda i reservatet har stått här i mer än 200 år. Tittar du noga hittar du kanske också spår från någon brand, exempelvis brandljud på stammar och kolnade stubbar. Här trivs också flera fåglar som behöver naturskogarnas variation, till exempel kungsfågel, hornuggla, tofsmes och tretåig hackspett.

Ta en cykeltur

Stöningsbergets naturreservat ligger strax norr om Innertavle. Med cykel är det cirka 11 kilometer från Umeå centrum. Ta cykelbanan till Innertavle och därefter vägen strax öster om Tavelån, så slipper du möta lastbilarna från täkten. Den sista grusvägen fram till naturreservatet är bommad så kommer du med bil svänger du istället norrut mot reservatet strax öster om Innertavle.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Stöningsberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare än 100 meter från rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva samt omlagra eller bortföra sten, grus, sand, torv och jord.
  • Göra åverkan på växtligheten, till exempel genom att fälla eller på annat sätt skada levande, döda, stående eller liggande träd och buskar.
  • Framföra motordrivet fordon med undantag för på befintliga skogsbilvägar samt för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Det är vidare utan Länsstyrelsens tillstånd inte tillåtet att:

  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp för eget behov.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2016
Storlek: 22 hektar
Kommun: Umeå
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten