Vivattnet

Området är ett populärt besöksmål vintertid, framförallt längs skoterleden som nyttjas av både skoteråkare och hundspannsförare. På sjön brukar pimpeltävlingar anordnas.

Sommartid är området mer svårtillgängligt, men räds man inte strapatser kan områdets fågelrika marker och vildmarkskänsla ge häftiga upplevelser.

Vivattnet ligger i gränslandet mellan Vilhelmina och Storumans kommuner. Naturreservatet består av en häftig mosaik av gamla urskogslika skogar och stora variationsrika myrar.

Två skogsbilvägar ansluter till området, en från söder och en från norr. Det finns risk att de är bommade, inte minst under tjällossning.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Vivattnet. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller is.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Johan A Lindberg

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2018
Storlek: 1 119 hektar
Kommun: Storuman, Vilhelmina
Skyddsform: Naturreservat