Vivattnet

Vy över myr.

Området är ett populärt besöksmål vintertid, framförallt längs skoterleden som nyttjas av både skoteråkare och hundspannsförare. På sjön brukar pimpeltävlingar anordnas.

Sommartid är området mer svårtillgängligt, men räds man inte strapatser kan områdets fågelrika marker och vildmarkskänsla ge häftiga upplevelser.

Vivattnet ligger i gränslandet mellan Vilhelmina och Storumans kommuner. Naturreservatet består av en häftig mosaik av gamla urskogslika skogar och stora variationsrika myrar.

Två skogsbilvägar ansluter till området, en från söder och en från norr. Det finns risk att de är bommade, inte minst under tjällossning.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Vivattnet. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller is.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2018

Storlek: 1 119 hektar

Kommun: Storuman, Vilhelmina

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger 31 kilometer väst om Storuman och 55 kilometer norr om Vilhelmina.

Kontakt

Anton Larsson

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss