Rödåborg

Blåsippor är ovanliga i Västerbottens län, men i Rödåborg växer en av landets nordligaste blåsippor.

Platsen där blåsipporna växer är en av ett tiotal lokaler i Västerbotten. Det gynnsamma läget i backen som ligger mot söder gör att blåsippan klarar sig här. I Västerbotten är blåsippan fridlyst.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Rödåborg. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra upp eld.
  • Bryta kvistar, eller på annat sätt skada levande och döda träd.
  • Gräva upp eller på annat sätt skada örter, mossor, gräs och lavar.

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1986
Storlek: 15 hektar
Kommun: Vindeln
Skyddsform: Naturvårdsområde