Dakota

Fallet träd i barrskog.

Skogen i Dakota är gammal, trolsk och urskogsartad.

En stig utgår från hemmanet Dakota västerut genom gammelskogen. Stigen fortsätter till en myr och vidare västerut till naturreservatet Rönnåsliden. Stigen är i nuläget ganska dåligt markerad.

En annan, om än stiglös vandring, är upp i den lättillgängliga urskogen i Maskenträsklidens sluttningar och upp mot toppen.

Reservatet ligger i en så kallad värdetrakt med hög andel värdefull natur, så från Dakota kan du även vandra längs stigar eller i obanad terräng till andra närbelägna gammelskogar.

Naturreservatet Dakota är döpt efter det gamla hemmanet som ligger i området. Idag finns inga byggnader kvar på platsen.

Sol som lyser in i lövskog.

Gården Dakota

Dakotas första nybyggare var Samuel Robert Johansson från Hornmyr, född 1864, och Fredrika Johanna Johansdotter från Långbäcken, född 1861. De byggde ett timrat bostadshus, troligen en Västerbottensstuga. Stugan hade farstu och kök i ena änden samt sal och eventuellt bagarstuga i andra änden. De byggde även en liten ladugård för sina kreatur. Inga av byggnaderna finns kvar idag, bara stenfoten.

Tre av parets döttrar, Selma, Hildur och Lydia, emigrerade till Amerika och blev kvar där. Sonen Atner åkte också till Amerika, men kom tillbaka efter några år. Pappa Samuel hade planer på att emigrera men det blev inte av. Den äldsta dottern Fanny, född 1885, gifte sig 1903 med Viktor Forsgren, född 1874, från Granberg. Den yngsta dottern Tekla Alice Teresa föddes 1899 och gifte sig med Edvin Hörling. Båda var fotografer och hade tillsammans en fotoateljé i Lycksele.

Viktor och Fanny byggde upp en liten gård nära föräldrahemmet. Husets grundplatta finns kvar idag och ligger på andra sidan vägen mot sydväst. Parets fyra första barn Irma, David, Elon och Theé föddes på Dakota. Familjen flyttade till Granberg 1913.

Samuels son Artur, född 1890, byggde upp en gård strax väster om föräldrahemmet. Delar av gårdsgrunden, skorstensstocken och grundmurarna syns tydligt än idag.

Artur och hans fru Otilia, född 1895, från Rödå bodde kvar på Dakota efter att Arturs far Samuel flyttade till Öravan cirka 1930. Artur höll kreatur och slog ängarna runt gårdarna fram till 1950-talet då han flyttade till Lycksele. Skogsbolaget MoDo köpte skogen när han flyttade därifrån. Ängarna slogs fram till 1960-talet av två jordbrukare från Ledningsmark, Hjalmar och Vilhelm Eriksson.

På gårdsområdet cirka 700 meter nordväst om Dakota, som idag är ganska igenväxt, bodde en familj som bestod av Erik Björn och Maria Charlotta med tre barn.

Redogörelsen för Dakotas historia kommer från Naturskyddsföreningen i Lycksele med några tillägg från släktingar med rötter i gården.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka naturreservatet Dakota. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande. Undantag gäller för att ta torra kvistar för att använda till lägereld.
  • Störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
  • Framföra motordrivet fordon i terräng med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt och därmed jämförbar anordning annat än tillfälligt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2019

Storlek: 682 hektar

Kommun: Lycksele

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Från Lycksele och Åsele: följ väg 365 mot Vägsele. Vid Vägsele svänger du av söderut och följer vägen ca en mil, sen är du framme.

Från Bjurholm, Umeå och Nordmaling: åk mot och förbi Örträsk längs väg 353. Strax norr om Vänjaurbäck, sväng vänster mot Hornmyr. Efter Hornmyr, fortsätt ca 5 km till, sen är du framme.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss