Bäckmyrkullen

Lav som växer på trädstam.

Här växer 250- till 300-åriga granar! Upp mot höjden är granarna klädda med lav och har ofta brutna toppar.

I reservatets västra del ligger flera sumpiga partier med frodiga och höga kärlväxter. Lunglav växer på sälgarna här. På de liggande döda träden finns rosenticka och vedtrappmossa. Två ovanliga arter som bara växer på liggande döda träd.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Bäckmyrkullen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka eller insamla växter eller växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
  • Tälta och elda.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 1995, 1997

Storlek: 57 hektar

Kommun: Åsele

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 13 kilometer sydväst om Fredrika i Åsele kommun.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss