Bäckmyrkullen

Här växer 250- till 300-åriga granar! Upp mot höjden är granarna klädda med lav och har ofta brutna toppar.

I reservatets västra del ligger flera sumpiga partier med frodiga och höga kärlväxter. Lunglav växer på sälgarna här. På de liggande döda träden finns rosenticka och vedtrappmossa. Två ovanliga arter som bara växer på liggande döda träd.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Bäckmyrkullen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka eller insamla växter eller växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.
  • Tälta och elda.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1995, 1997
Storlek: 57 hektar
Kommun: Åsele
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000