Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skallvattenberget

Skallvattenbergets naturreservat ligger cirka 24 kilometer västsydväst om Åsele och utgörs av de högre delarna av det huvudsakligen flacka Skallvattenberget, inklusive den lite brantare nordsluttningen.

Reservatets skogar består till största delen av välskiktade grannaturskogar på friska blåbärsrismarker, bitvis med stort lövinslag. Centralt i reservatet finns även ett område med grandominerad utvecklingsmark med stort inslag av björk och sälg.

Ovanliga arter

Flera sällsynta och rödlistade arter har hittats inom reservatet, exempelvis liten aspgelélav, stiftgelélav, skrovellav, stor aspticka, rosenticka, lappticka, rynkskinn, harticka, och gammelgranskål.

Närbild på svamp som växer på trädstam.

Lappticka.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Skallvattenberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.
  • Elda, med undantag för mindre brasor (max 0,5 m²) med egen medhavd ved.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2009

Storlek: 95 hektar

Kommun: Åsele

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet hittar du genom att köra från Åsele mot Åsele flygplats. Passera Sörnoret och ta vänster i t-korsningen vid Gammelgårdsfädbodarna. Ta nästa höger och naturreservatet passeras efter drygt fyra kilometer på höger hand.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss