Sörberget

Sörberget är vedsvamparnas och lavarnas skog.

​Inte mindre än tio olika hotade vedsvampar har hittats i Sörbergets gamla granskogar. Rynskinnet täcker undersidan på fallna träd. Dofttickans lakritsdoft sprids från en sälg. Men många andra trivs också här. Där granskogen tätnar tittar en liten vit ögonpyrola fram. Och kanske hittar du även den lilla spindelblomster på torra ställen. En av våra minsta orkidéer.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Sörberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2017
Storlek: 96 hektar
Kommun: Åsele
Skyddsform: Naturreservat