Abborravan

I avan växer den mycket sällsynta växten vattenaloen i mängder. Den är ovanlig så här långt norrut.

I augusti är plantorna som flest, ca 2.5 miljoner. Då täcker de det mesta av botten i lagunen. Två andra ovanliga vattenväxter inom reservatet är vattenpilört och kransslinga.

Gamla lador

Öster om avan finns en gammal slåtterraning, som användes till mitten av 1950-talet. Under senare tid har marken betats av får och kor. Ladorna finns kvar efter slåtterepoken.

Ett av betesdjuren som finns vid Abborravan.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Abborravan. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Skada Abborravans vattenevegetation, exempelvis genom att plocka eller gräva upp örter, gräs och mossor.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildades: 1979, 1998

Storlek: 13,4 hektar

Kommun: Lycksele

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000