Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Abborravan

 

I avan växer den mycket sällsynta växten vattenaloen i mängder. Den är ovanlig så här långt norrut.

I augusti är plantorna som flest, cirka 2.5 miljoner. Då täcker de det mesta av botten i lagunen. Två andra ovanliga vattenväxter inom reservatet är vattenpilört och kransslinga.

Gamla lador

Öster om avan finns en gammal slåtterraning, som användes till mitten av 1950-talet. Under senare tid har marken betats av får och kor. Ladorna finns kvar efter slåtterepoken.

Ko i naturen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Abborravan. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Skada Abborravans vattenevegetation, exempelvis genom att plocka eller gräva upp örter, gräs och mossor.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildades: 1979, 1998

Storlek: 13,4 hektar

Kommun: Lycksele

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Abborravan ligger i den norra delen av Lycksele kommun, strax väster om samhället Rusksele.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss