Aktuella varningsmeddelanden i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Laraborg

Gammal granskog med en del liggande träd.

Upplev riktigt gammal granskog i Laraborgs naturreservat.

Laraborgs naturreservat består av Storbergkullen samt ett flertal omkringliggande kullar. Här kan du vandra genom grannaturskog som lämnats orörd av det moderna skogsbruket. Laraborg har mycket höga naturvärden knutna till den gamla skogen. Det finns en mängd rödlistade och sällsynta arter som är beroende av gamla eller döda träd.

Friluftsliv

Strax öster om reservatet ligger Laraborg som är en gammal bosättning med några kvarstående lador och ett nybyggt vindskydd. En skoterled leder till ödegården som är ett populärt utflyktsmål för närboende.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Laraborgs naturreservat. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon i terräng med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt och därmed jämförbar anordning annat än tillfälligt (högst 7 dagar).

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 2019

Storlek: 145 hektar

Kommun: Åsele kommun

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Laraborgs naturreservat ligger ca 15 km västnordväst om Åsele. Lämpligaste tillfartsvägen till reservatet är via väg 92 mellan Åsele och Dorotea med avtag på mindre bilväg i Visjömon ca 15 km väster om Åsele. Det finns relativt närliggande skogsbilvägar i alla väderstreck till naturreservatet.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss