Brännträsk

Svamp som växer på trädstam.

Landskapet norr om Brännträsket är mycket varierande med omväxlande myr och skog.

Det växer mest granskog i området. I vissa delar gjordes ganska stora avverkningar på 1960-talet, men naturvärdena är ändå höga. På marken finns gott om död ved med en mängd ovanliga svamparter som ostticka och taigaskinn. Den gamla gransumpskogen mitt i reservatet är en bra miljö för lavar. Bland annat finns här trådbrosklav, en mycket sällsynt art.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkomna att besöka Brännträsk. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon.
  • Elda.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade.
  • Plocka eller insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur, undantag medges för hund som används vid den jakt som får bedrivas i reservatet.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 2002, 2004

Storlek: 80 hektar

Kommun: Malå

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 16 kilometer öster om Malå.

Kontakt

Frida Björkelid

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss