Brännträsk

Landskapet norr om Brännträsket är mycket varierande med omväxlande myr och skog.

Landskapet norr om Brännträsket är mycket varierande med omväxlande myr och skog.

Det växer mest granskog i området. I vissa delar gjordes ganska stora avverkningar på 1960-talet, men naturvärdena är ändå höga. På marken finns gott om död ved med en mängd ovanliga svamparter som ostticka och taigaskinn. Den gamla gransumpskogen mitt i reservatet är en bra miljö för lavar. Bland annat finns här trådbrosklav, en mycket sällsynt art.

Föreskrifter

Välkomna att besöka Brännträsk. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon.
  • Elda.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade.
  • Plocka eller insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur, undantag medges för hund som används vid den jakt som får bedrivas i reservatet.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Kristina Larsson

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2002, 2004
Storlek: 80 hektar
Kommun: Malå
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000