Björnberget, Skellefteå

Tallarna är imponerande höga i denna västsluttning. Under tallarna växer stora frodiga växter som tolta och majbräken och den lilla gula lappranunkeln.

Tallskogen är ungefär 150 år gammal men det finns också äldre tallar utspridda i området. I de fuktiga partierna trivs de höga växterna. Söder om vägen, längs bäcken brukar det finnas lappranunkel, en fin gul liten blomma med fantastiska gröna blad.

Lappranunkel växandes i mossa.

Lappranunkel växandes i mossa.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Björnberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Tälta.
  • Elda.
  • Störa djurlivet genom att till exempel klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka eller insamla växter eller växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.    
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 1997

Storlek: 67,1 hektar

Kommun: Skellefteå

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

10 kilometer sydost om Risliden.

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss