Rataskär

Ön Rataskär, som ligger strax intill byn Ratan, har flera fornlämningar och kulturlämningar. Husrester, labyrinter, kompassrosor, och gistvallar är något som viskar om forna tider. Ön nås med båt som kan hyras i Ratan. Här utkämpades även delar av Sveriges sista krig.

Utmed Ratanskärs markerade stig finns intressanta lämningar från förr. Husresterna är grunder efter övernattningskojor från 1600-talet som har använts av fiskare och säljägare. Den äldsta av de två labyrinterna är daterad till slutet av 1500-talet. Närmast stranden finns resterna av en sjötullkammare och värdshus som påminner om Ratans storhetstid under 1700-talet. Strandområdet på ön består av hällar och klappersten. Öns högsta del ligger 21 meter över havet.

Fyren på Rataskär.

Det stora slaget i Ratan – Sveriges sista krig

Den 20 augusti 1809 drabbade svenskar och ryssar samman i sett stort slag i Ratan. Kriget mot Ryssland 1808 – 1809 var det sista krig som utkämpades i Sverige. Därför är naturreservatet Ratanskärs skyltställ tillverkad med inspiration från Ryssland.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Rataskär. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Skada eller ta bort ytbildning såsom berg, sten eller jord.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, inskrift eller annan störande anordning.
  • Fälla, bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
  • Avsiktligt störa djurlivet exempelvis genom att ta med sig okopplad hund.
  • Tälta eller elda.
  • Framföra snööverfordon eller motordrivet fordon på ön.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Servering Servering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1971, 1995
Storlek:
78 hektar
Kommun:
Robertsfors
Skyddsform:
Naturreservat, Natura 2000