Rataskär

På Rataskär möter du många spår från områdets spännande historia. I byn Ratan kan du hyra båt för att ta dig ut på ön, en sträcka på ungefär 100 meter.

Utmed den markerade stigen finns intressanta lämningar från förr. I närheten av det gamla fiskelägret finns tomtningar, labyrinter och en kompassros. Husresterna är grunder efter övernattningskojor från 1600-talet som användes av fiskare och säljägare. Den äldsta av de två labyrinterna är daterad till slutet av 1500-talet.

Närmast stranden finns resterna av en sjötullkammare och ett värdshus som påminner om Ratans storhetstid under 1700-talet.

Strandområdet på ön består av hällar och klappersten. Öns högsta del ligger 21 meter över havet.

Fyren och fyrbåken

På toppen av ön står fyren som uppfördes 1891 och den gamla fyrbåken. Fyrbåken användes innan fyren kom till. Fyrbåken är en hög konstruktion som man gjorde upp en eld ovanpå. Sjömännen kunde på så sätt se elden och veta att de närmade sig land.

Det stora slaget i Ratan – Sveriges sista krig

Den 20 augusti 1809 drabbade svenskar och ryssar samman i ett stort slag i Ratan. Kriget mot Ryssland 1808–1809 var det sista krig som utkämpades i Sverige. Naturreservatets skyltställ är därför tillverkat med inspiration från Ryssland.

Mareografen i Ratan

Mareografen i Ratan som mäter variationer i havsvattenståndet är en av landets äldsta och bäst bevarade. Den är dessutom den enda som innehåller komplett äldre teknisk mätutrustning. 

Mareografen i Ratan

Skylt med texten "hyrbåtar" vid en brygga.

I byn Ratan kan du hyra båt för att ta dig ut till Rataskär.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Rataskär. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Skada eller ta bort ytbildning såsom berg, sten eller jord.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, inskrift eller annan störande anordning.
  • Fälla, bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
  • Avsiktligt störa djurlivet exempelvis genom att ta med sig okopplad hund.
  • Tälta eller elda.
  • Framföra snööverfordon eller motordrivet fordon på ön.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förServering Servering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1971, 1995

Storlek: 78 hektar

Kommun: Robertsfors

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Följ E4:an norrut ca 16 km från Sävar. Ta av på vägen mot Djäkneboda och Ratan och följ den i 6 km. I Ratan kan du hyra båt för att ta dig ut på Rataskär.

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss