Rataskär

På ön Rataskär möter du en spännande historia.

Utmed den markerade stigen finns intressanta lämningar från förr. I närheten av det gamla fiskelägret finns tomtningar, labyrinter och en kompassros. Husresterna är grunder efter övernattningskojor från 1600-talet som användes av fiskare och säljägare. Den äldsta av de två labyrinterna är daterad till slutet av 1500-talet. Närmast stranden finns resterna av en sjötullkammare och ett värdshus som påminner om Ratans storhetstid under 1700-talet.

Strandområdet på ön består av hällar och klappersten. Öns högsta del ligger 21 meter över havet.

I Ratan kan du hyra båt för att ta dig ut till skäret.

Fyren på Rataskär.

Fyren och fyrbåken

På toppen av ön står fyren som uppfördes 1891 och den gamla fyrbåken. Fyrbåken användes innan fyren kom till. Fyrbåken är en hög konstruktion som man gjorde upp en eld ovanpå. Sjömännen kunde på så sätt se elden och veta att de närmade sig land.

Det stora slaget i Ratan – Sveriges sista krig

Den 20 augusti 1809 drabbade svenskar och ryssar samman i ett stort slag i Ratan. Kriget mot Ryssland 1808–1809 var det sista krig som utkämpades i Sverige. Naturreservatets skyltställ är därför tillverkat med inspiration från Ryssland.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Rataskär. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Skada eller ta bort ytbildning såsom berg, sten eller jord.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, inskrift eller annan störande anordning.
  • Fälla, bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar.
  • Avsiktligt störa djurlivet exempelvis genom att ta med sig okopplad hund.
  • Tälta eller elda.
  • Framföra snööverfordon eller motordrivet fordon på ön.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Servering Servering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1971, 1995

Storlek: 78 hektar

Kommun: Robertsfors

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000