Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Brandbärsberget

I sänkan mellan bergen tätnar skogen. Här växer riktigt gammal granskog med hängande lavar. En stig leder in till reservatet från vändplanen där vägen slutar.

Granskogen i området är vad som kallas en naturskog. Det vill säga en skog som har fått stå orörd länge. Här finns gott om strukturer som ska finnas i en riktigt gammal skog. Några av de strukturerna är: gamla träd, träd i olika åldrar, variation mellan öppna och ljusa delar och täta och mörkare delar, döda träd i många olika storlekar och åldrar, liggande döda träd och stående döda träd.

Tät naturskog framför vatten.

Tät naturskog framför Kvarnån.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkomna att besöka Brandbärsberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon, undantag medges för snöskoter på snötäckt och väl tjälad mark eller is,
 • störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet up-pehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
 • göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade, med undantag för att ta torra, döda kvistar för att använda till lägereld,
 • plocka eller insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar med undantag för icke fridlysta blommor samt bär och matsvamp,
 • fånga eller insamla insekter och andra djur,
 • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar an-ordning,

  Det är utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:
 • genomföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär någon form av markering, fällfångst eller andra åtgärder som kan innebära påverkan på naturmiljön.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2001, 2005, 2022

Storlek: 104 hektar

Kommun: Åsele

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 10 kilometer nordväst om Åsele.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss