Brandbärsberget

I sänkan mellan bergen tätnar skogen. Här växer riktigt gammal granskog med hängande lavar. En stig leder in till reservatet från vändplanen där vägen slutar.

Granskogen i området är vad som kallas en naturskog. Det vill säga en skog som har fått stå orörd länge. Här finns gott om strukturer som ska finnas i en riktigt gammal skog. Några av de strukturerna är: gamla träd, träd i olika åldrar, variation mellan öppna och ljusa delar och täta och mörkare delar, döda träd i många olika storlekar och åldrar, liggande döda träd och stående döda träd.

Tät naturskog framför Kvarnån.

Föreskrifter

Välkomna att besöka Brandbärsberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon. Undantag medges för snöskoter på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka eller insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Medföra hund som inte är kopplad eller andra husdjur. Undantag medges för den jakt som får bedrivas i reservatet.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2001, 2005
Storlek: 103 hektar
Kommun: Åsele
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000