Brandbärsberget

I sänkan mellan bergen tätnar skogen. Här växer riktigt gammal granskog med hängande lavar. En stig leder in till reservatet från vändplanen där vägen slutar.

Granskogen i området är vad som kallas en naturskog. Det vill säga en skog som har fått stå orörd länge. Här finns gott om strukturer som ska finnas i en riktigt gammal skog. Några av de strukturerna är: gamla träd, träd i olika åldrar, variation mellan öppna och ljusa delar och täta och mörkare delar, döda träd i många olika storlekar och åldrar, liggande döda träd och stående döda träd.

Tät naturskog framför vatten.

Tät naturskog framför Kvarnån.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkomna att besöka Brandbärsberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon. Undantag medges för snöskoter på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka eller insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Medföra hund som inte är kopplad eller andra husdjur. Undantag medges för den jakt som får bedrivas i reservatet.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2001, 2005

Storlek: 103 hektar

Kommun: Åsele

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 10 kilometer nordväst om Åsele.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten