Daglösten

Höga, grova 300-åriga tallar ger Daglösten karaktär. De stående döda torrträden, högstubbar och de liggande döda träden, lågorna, gör också området speciellt.

I reservatet finns ovanliga och rödlistade svampar som ullticka, rosenticka, rynkskinn, gränsticka och lappticka. De är beroende av gamla träd och döda träd. Fåglar som tjäder, järpe, spillkråka och tretåig hackspett finns också.

Järpe.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Daglösten. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Tälta och elda.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående och okullfallna träd och buskar.
  • Plocka och insamla växter eller växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1997, 2001
Storlek: 34,5 hektar
Kommun: Skellefteå
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000