Lidbergsgrottorna

Grottforskare har länge uppmärksammat Nordmalings speciella tunnelgrottor. De vackra formerna i bergen är som en skulpturutställning! Grottor är spännande utflyktsmål för hela familjen.

Reservatet är lättillgängligt och här hittar du vackert slipade sprickgrottor, som Stora Lidbergsgrottan och Marmitegrottan. Grottorna bildades av att stora block virvlade runt i havets bränningar och nötte mot klipporna för ungefär sju tusen år sedan. Syftet är att bevara geovetenskapligt intressanta grottor och jättegrytor som exempel på glacial erosion. Det finns lättgångna vandringsleder genom reservaten

Stegar och trappor tar dig ner i grottorna.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Lidbergsgrottorna. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Elda, göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Vintertid medvetet vistas vid boplatser för fladdermöss.
  • Plocka eller insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor eller svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Framföra motordrivet fordon i terrängen, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Sätta upp tavla, affisch, skylt, markering och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Kristina Larsson

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1975, 1995, 2019

Storlek: 20 hektar

Kommun: Nordmaling

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000