Lidbergsgrottorna

Grottforskare har länge uppmärksammat Nordmalings speciella tunnelgrottor. De vackra formerna i bergen är som en skulpturutställning! Grottor är spännande utflyktsmål för hela familjen.

Reservatet är lättillgängligt och här hittar du vackert slipade sprickgrottor, som Stora Lidbergsgrottan och Marmitegrottan. Grottorna bildades av att stora block virvlade runt i havets bränningar och nötte mot klipporna för ungefär sju tusen år sedan. Syftet är att bevara geovetenskapligt intressanta grottor och jättegrytor som exempel på glacial erosion. Det finns lättgångna vandringsleder genom reservaten

En stege/trappa i trä mellan stora stenar.

Stegar och trappor tar dig ner i grottorna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Lidbergsgrottorna. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Elda, göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Vintertid medvetet vistas vid boplatser för fladdermöss.
  • Plocka eller insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor eller svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Framföra motordrivet fordon i terrängen, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Sätta upp tavla, affisch, skylt, markering och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1975, 1995, 2019

Storlek: 20 hektar

Kommun: Nordmaling

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet når du genom att köra från E4:an mot Lögdeå. Vid trevägskorsningen mitt i byn kör du mot Aspeå. Direkt söder om bron över Aspån finns vägvisning mot naturreservatet.

Kontakt

Frida Björkelid

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss