Hedkammen

Ljusa, öppna sandtallhedar, rullstensåsar och forntida gravfält möter dig som besöker Hedkammens naturreservat. Om du kommer hit på hösten kan du även stöta på den eftertraktade goliatmusseronen.

Genom Hedkammens naturreservat sträcker sig en rullstensås som är en del av den långa Skellefteåsen. Åsen bildades när inlandsisens täcke låg tung över landskapet. Smältvatten från isen forsade inuti istunnlar och sprickor i isen och förde med sig sten, grus och sand. Materialet avsattes inuti tunneln och bildade slutligen en rullstensås.

Den mytomspunna goliatmusseronen

Goliatmusseron i skogen.

Goliatmusseron.

I Hedkammens naturreservat finns goliatmusseron, en svamp som är eftertraktad av många. Svampen är också känd under sitt japanska namn matsutake och är en av världens mest dyrbara svampar. Det sägs att goliatmusseronen har många hälsobringande egenskaper. Huruvida den gör dig frisk eller inte låter vi vara osagt, men svampen med sin kryddiga arom anses vara en delikatess.

Gravfält från forntiden

På Hedkammens åsrygg finns ett intressant fält med forntida gravrösen. Gravarnas placering är inte en slump. Rösena byggdes när området låg ute vid kusten och har fått sitt nuvarande läge på grund av landhöjningen. Sand- och grusmaterialet i åsen erbjöd lättgrävda marker för de förhistoriska människorna som vistades här.

Gravröse i skogen.

Gravröse.

Besök Hedkammen

Hedkammen är lätt att ta sig till. Från Bureå samhälle är det endast två kilometer till reservatet och ett flertal bilvägar löper genom, och i anslutning till området. Reservatets skogar är lätta att vandra i och det finns även ett antal stigar runt om i området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Hedkammen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på annat sätt skada berg och mark, eller att omlagra och bortföra sten, grus, sand eller jord.
  • Framföra motordrivet fordon annat än på befintliga skogsbilvägar, undantag medges för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Skada eller störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare än 100 meter från rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Fälla eller på annat sätt skada levande och döda, stående eller liggande träd och buskar.
  • Utan Länsstyrelsens tillstånd plocka eller insamla lavar och svampar, med undantag för matsvampplockning.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning under längre period än 2 dagar, med undantag för utmarkering av befintlig skoterled.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: 61,6 hektar

Kommun: Skellefteå

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 2 kilometer sydväst om Bureå efter vägen mot sjöbotten.

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss