Bjännberget

I Bjännbergets naturreservat just sydväst om byn Bjännberg i Umeå kommun växer frodiga granskogar längs Stomraningsbäcken. Bäcken och dess biflöden har bildat spännande raviner i den sandiga marken.

Vitsippa.

Nära bäcken har mycket jord och näring samlats och vatten strömmar ut genom sluttningarna. Därför växer träden snabbt och blir höga och grova. I den frodiga miljön trivs den lilla växten ekorrbär, storvuxna ormbunkar och den höga tortan. På våren kan du se vitsippan blomma i sluttningarna ner mot Stomraningsbäcken.

Den ovanliga rosettickan

I Bjännbergets naturreservat har den sällsynta vedsvampen rosetticka påträffats. Rosetticka är en sydlig art som aldrig tidigare hittats norr Dalarna och Gästrikland. Rosettickan trivs på kullfallna stammar, stubbar och rötter av gran i just sådana här örtrika barrblandskogar. Så håll utkik efter en bred, vit vedsvamp med tunglika, tunna hattar när du besöker området!

Rosetticka växandes på en stubbe vid Bjännberget.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Bjännberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2016
Storlek:
44,6 hektar
Kommun:
Umeå
Skyddsform:
Naturreservat