Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bjännberget

I Bjännbergets naturreservat just sydväst om byn Bjännberg i Umeå kommun växer frodiga granskogar längs Stomraningsbäcken. Bäcken och dess biflöden har bildat spännande raviner i den sandiga marken.

Vitsippa.

Vitsippa.

Nära bäcken har mycket jord och näring samlats och vatten strömmar ut genom sluttningarna. Därför växer träden snabbt och blir höga och grova. I den frodiga miljön trivs den lilla växten ekorrbär, storvuxna ormbunkar och den höga tortan. På våren kan du se vitsippan blomma i sluttningarna ner mot Stomraningsbäcken.

Den ovanliga rosettickan

I Bjännbergets naturreservat har den sällsynta vedsvampen rosetticka påträffats. Rosetticka är en sydlig art som aldrig tidigare hittats norr Dalarna och Gästrikland. Rosettickan trivs på kullfallna stammar, stubbar och rötter av gran i just sådana här örtrika barrblandskogar. Så håll utkik efter en bred, vit vedsvamp med tunglika, tunna hattar när du besöker området!

Rosetticka växandes på en stubbe.

Rosetticka växandes på en stubbe vid Bjännberget.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Bjännberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: 44,6 hektar

Kommun: Umeå

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Bjännberget ligger vid byn Bjännberg 9 kilometer nordväst om Hörnefors.

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss