Hemberget

I Hembergets naturreservat finns riktig gammelskog av den sort som är sällsynt i dagens skogslandskap. De två skogsklädda bergen Hemberget i söder och Björnberget i norr ramar in detta vildmarksområde i stiglöst och väglöst land. Från Björnbergets topp ges en vacker och vidsträckt utsikt över det omgivande landskapet.

På stora delar av Hembergets och Björnbergets toppar och sluttingar växer granskogar med glest stående, låga träd. Träden växer långsamt på grund av höjden över havet där temperaturen är kallare. Dessa skogar har ofta varit mindre attraktiva för skogsbruket och därmed lämnats orörda.

Vy över skog och berg.

Utsikt över Hemberget från Björnberget.

Upplev den genuina taigan

Hembergets naturreservat bildar tillsammans med dess grannar, Bubergets naturreservat och Jovans Ekopark, ett stort sammanhängande vildmarksområde där du kan färdas i flera kilometer genom skogar som i det närmsta är opåverkade av människan. Området med sina glesa, ljusa skogar, och insprängda myrar är perfekt för en skidtur vintertid.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Hemberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Sätta upp tavla, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: 907,3 hektar

Kommun: Storuman

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 3 kilometer norr om Pauträsk. Du når Hemberget lättast från väg E 45 eller E12:an via avtagsvägar.

Kontakt

Anton Larsson

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss