Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kulfors

Liggande träd i löv- och barrskog.

I Kulfors naturreservat får du själv söka din väg genom de ganska blöta, lövrika granskogarna. Här trivs flera skyddsvärda arter som är beroende av gamla naturskogar, till exempel violettgrå tagellav och stor aspticka.

Kanske får du höra spillkråkans karaktäristiska tummande och se någon av alla gamla stubbar med hål efter spillkråkans jakt på myror. I västra delen av reservatet är det lite torrare och mer talldominerad skog.

Var beredd på att ett besök kan innebära att du måste gå en till tre kilometer innan du når fram till reservatet. Skogsbilvägarna norr om reservatet är ofta avstängda med bommar.

I och kring Kulfors naturreservat är terrängen relativt flack. Reservatet är därför relativt lättillgängligt med skidor på vårvinterns skare, även fast vägarna inte plogas. Om du vandrar, åker skidor eller skoter på Tvåälvsleden mellan Vindeln och Granö passerar du söder om reservatet efter ungefär halva sträckan.

Rött höstlöv.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Kulfors naturreservat. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon i terrängen med undantag för snöskoter-körning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt och därmed jämförbar anordning annat än tillfälligt (högst en vecka).

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2019

Storlek: 75 hektar

Kommun: Vindeln

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 9 km väster om Vindelns samhälle.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss