Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tallkullarna

Tallkullarnas naturreservat är beläget mellan Flärkån och Oxvattenbäcken och består av bergen Tallkullarna, Baktoberget och Solasnarken, som tillsammans utgör en välmarkerande bergsrygg i området.

I reservatet finns de flesta boreala skogstyper representerade. I och omkring sydbranterna på de tre bergen växer urskogsartade gamla tallskogar.

På hällmarkerna ovanför branterna är skogen vanligen lågvuxen och relativt klen, medan skogen nedanför branterna består av högresta och grovstammiga träd.

Vy över skog, berg och sjö.

Spår av människor

I reservatet finns flera kulturspår som vittnar om mänsklig aktivitet inom området. På Tallkullarnas östsluttning och nedanför Solasnarkens nordbrant finns rester av två timrade kojor som troligen nyttjats vid timmerhuggningar i området.

Namn som Sunnabergslåtten, Gammfäbodslåtten och Fäbodmyran på myrmarker i utkanten av eller strax utanför reservatet tyder på att myrslåtter och kanske även skogsbete förekom i området.

Flera gamla tallar hyser ännu uthuggna stämplingsbleckor som vittnar om en planerad avverkning som aldrig blev av.

Tallkullarnas naturreservat ligger inom ett riksintresse för rennäringen. Området har följaktligen också nyttjats av renskötseln under lång tid.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Tallkullarna. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2009, 2016

Storlek: 505 hektar

Kommun: Åsele

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet hittar du genom att från Åsele, följa väg 90 söderut och sväng sedan av mot Kvällsträsk. Passera Överrissjön samt Ytterrissjö och ta vänster efter Häggsjömon. Följ huvudvägen tills Brännberget har passerats. Ta höger och sedan vänster och korsa Flärkån. Sväng höger och välj sedan första eller andra vänster - de leder båda till naturreservatet.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss