Predikstolberget

Gles skog.

I bergets sydsluttning kan du vandra runt i riktigt gammal tallskog med flerhundraåriga tallar. Många av tallarna bär spår av äldre tiders bränder i form av brandljud.

Vad är ett brandljud?

Brandljud är en skada på trädets stam som bildas av värmen från en skogsbrand. Värmen gör att barken faller av och veden under blottläggs. Trädet försöker läka skadan genom att övervalla den skadade veden.

Äldre tallar överlever ofta skogsbränder tack vare den tjocka barken och avsaknaden av grenar långt nere vid marken som kan fatta eld.

Trädstammar med märken i stammarna.

Brandljud i tallar.

Gammal granskog vid Lakasjöbäcken

Längs med Lakasjöbäcken växer frodig gammal granskog där högörter och ormbunkar brer ut sig. Här kan man hitta riktigt gamla granar och gott om lågor, alltså träd som dött och fallit till marken.

Frodiga växter vid bäck.

Strutbräken vid Lakansjöbäcken.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Hobergslidens naturreservat. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra,
  • fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande. Undantag gäller för att ta torra, döda kvistar för att använda till lägereld,
  • störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
  • framföra motordrivet fordon i terräng med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is,
  • insamla eller gräva upp växter, inklusive mossor, lavar, och svampar. Undantag gäller för att plocka bär, matsvamp och icke fridlysta blommor,
  • insamla ryggradslösa djur.

Det är utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

  • sätta upp skylt, plakat, affisch, inskrift eller därmed jämförbar anordning för reklam, information eller liknande ändamål, annat än tillfälligt (högst en vecka),
  • använda naturreservatet för organiserade tävlingar, lägerverksamhet eller liknande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2023

Storlek: 214 hektar

Kommun: Åsele

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger 30 km sydost om Åsele. Bästa vägen till naturreservatet är att köra till byn Lakasjö och där ta av till höger in mot reservatet.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss