Ryptjärnberget

Ryptjärnberget domineras av en urskogsartad fjällgranskog med inslag av mindre myrar, bäckar och småtjärnar.

Ryptjärnbergets västra del ligger på en mindre platå. Här dominerar en lågvuxen fjällgranskog med ett stort inslag av björk. Här finns även ett större inslag av myrstråk, småtjärnar och hällmarker. Reservatets östra del består av en brant ostsluttning. Här finns rikligt med klipphyllor och blockiga partier. I den nedre delen tar en delvis tät, bördig och högvuxen granskog över. Skogen är rik på lågor och hänglavar och området har stark urskogskaraktär. På flera platser växer gott om högörter, exempelvis torta, stormhatt, älgört, midsommarblomster och smörbollar. Ryptjärnberget är privatägt.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Ryptjärnberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare än 100 meter från rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Göra åverkan på mark, växtlighet, torrträd eller vindfällen.
  • Framföra motordrivet fordon.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Johan A Lindberg

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1991, 1995
Storlek: 73,8 hektar
Kommun: Vilhelmina
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000