Ryptjärnberget

Myrmark och barrskog.

Ryptjärnberget domineras av en urskogsartad fjällgranskog med inslag av mindre myrar, bäckar och småtjärnar.

Ryptjärnbergets västra del ligger på en mindre platå. Här dominerar en lågvuxen fjällgranskog med ett stort inslag av björk. Här finns även ett större inslag av myrstråk, småtjärnar och hällmarker. Reservatets östra del består av en brant ostsluttning. Här finns rikligt med klipphyllor och blockiga partier. I den nedre delen tar en delvis tät, bördig och högvuxen granskog över. Skogen är rik på lågor och hänglavar och området har stark urskogskaraktär. På flera platser växer gott om högörter, exempelvis torta, stormhatt, älgört, midsommarblomster och smörbollar. Ryptjärnberget är privatägt.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Ryptjärnberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare än 100 meter från rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Göra åverkan på mark, växtlighet, torrträd eller vindfällen.
  • Framföra motordrivet fordon.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 1991, 1995

Storlek: 73,8 hektar

Kommun: Vilhelmina

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger på sluttningen öster om Gitsfjällets naturreservat, 6 kilometer väster om Lövnäs.

Kontakt

Anton Larsson

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss