Malå-Storforsen

Lockas du av vilda forsar, storöring och vildmarkskänsla? Då kan Malå-Storforsen vara något för dig.

Upptäck området som är lättillgängligt tack vare stigar som leder in i området från båda sidor ån. Forsarna och vildmarksprägeln gör Malå-Storforsen väl värt ett besök. Inte minst sportfiskare uppskattar området.

Unika delar av Malån

Naturreservatet innehåller delar som är unika för Malån. Dels Storforsens kanjon och dels forssträckorna uppströms och nedströms. Den kanjon som ligger i området har bildats av bergmaterialet ytvulkaniter. Det ger kanjonen en skifferartad struktur med nästan lodräta stup.

En träbro som leder över fors.

Bro över Storforsen.

Stockar placerade för båtdrag i skogen.

Ett båtdrag som ligger intill forsen.

Spår från flottningstiden

I reservatet finns tydliga spår från flottningstiden, till exempel båtdraget vid Storforsen. Båtdraget användes för att dra flottarbåtarna förbi forsarna. En kortare sträcka av båtdraget har restaurerats och ligger synlig vid stigen på Malåns södra sida. Vid den norra stranden står en gammal flottarkoja.

Ovanlig botanik

För den botaniskt intresserade finns det mycket spännande vid Malå-Storforsen. Det finns mycket kalk i marken som gör att ovanliga arter trivs här, till exempel norna, tulpanskål, pors, brakved, fjällruta, ängsruta och örnbräken.

Gula små blommor som växer på marken.

Fjällruta.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Malå-Storforsen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Framföra eller parkera motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och parkeringsplatser.
 • Ställa upp husvagn.
 • Tälta mer än tre dygn på samma plats.
 • Skada fast naturföremål eller ytbildning.
 • Plocka örter, gräs, mossor eller lavar.
 • Göra upp eld annat än på anvisade platser.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1992, 1998

Storlek: 92 hektar

Kommun: Malå och Norsjö

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Reservatet ligger på gränsen mellan landskapen Lappland och Västerbotten. Kör söder om Mensträsket och följ skogsbilvägarna utmed Malån, västeut till reservatet.

Kontakt

Frida Björkelid

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss