Malå-Storforsen

Lockas du av vilda forsar, storöring och vildmarkskänsla? Då kan Malå-Storforsen vara något för dig.

Upptäck området som är lättillgängligt tack vare stigar som leder in i området från båda sidor ån. Forsarna och vildmarksprägeln gör Malå-Storforsen väl värt ett besök. Inte minst sportfiskare uppskattar området.

Unika delar av Malån

Naturreservatet innehåller delar som är unika för Malån. Dels Storforsens kanjon och dels forssträckorna uppströms och nedströms. Den kanjon som ligger i området har bildats av bergmaterialet ytvulkaniter. Det ger kanjonen en skifferartad struktur med nästan lodräta stup.

Bro över Storforsen.

Ett båtdrag som ligger intill forsen.

Spår från flottningstiden

I reservatet finns tydliga spår från flottningstiden, till exempel båtdraget vid Storforsen. Båtdraget användes för att dra flottarbåtarna förbi forsarna. En kortare sträcka av båtdraget har restaurerats och ligger synlig vid stigen på Malåns södra sida. Vid den norra stranden står två gamla flottarkojor.

Ovanlig botanik

För den botaniskt intresserade finns det mycket spännande vid Malå-Storforsen. Det finns mycket kalk i marken som gör att ovanliga arter trivs här, till exempel norna, tulpanskål, pors, brakved, fjällruta, ängsruta och örnbräken.

Fjällruta växandes vid Malå-Storforsen.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Malå-Storforsen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Framföra eller parkera motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och parkeringsplatser.
 • Ställa upp husvagn.
 • Tälta mer än tre dygn på samma plats.
 • Skada fast naturföremål eller ytbildning.
 • Plocka örter, gräs, mossor eller lavar.
 • Göra upp eld annat än på anvisade platser.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Torrdass Torrdass
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Kristina Larsson

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1992, 1998

Storlek: 92 hektar

Kommun: Malå och Norsjö

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000