Tuggensele

Reservatet som ligger i småkuperad terräng utgörs i huvudsak av produktiv skogsmark, men insprängda myrmarker finns också. Skogen är urskogsartad barrblandskog.

På de torrare åsarna och i myrpartierna växer tall medan skogen i övrigt domineras av gran. Det finns även ett rätt stort inslag av grov asp i reservatet.

Det mesta av skogen i området har uppkommit efter en skogsbrand i slutet av 1700-talet. Enstaka tallar som överlevt branden finns kvar som överståndare. Kulturpåverkan märks främst i form av stubbar vilka finns kvar som spår av den plockhuggning som bedrevs under 1900-talets början.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Tuggensele. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Skada plantor, buskar och träd.
  • Skada markvegetationen.
  • Göra åverkan på mark.
  • Göra någon åtgärd i övrigt som kan skada eller förfula områdets naturförhållanden.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 1944, 1998
Storlek: 56 hektar
Kommun: Lycksele
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten