Höga flöden i Västerbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Tuggensele

Döda och liggande träd i barrskog.

Reservatet som ligger i småkuperad terräng utgörs i huvudsak av produktiv skogsmark, men insprängda myrmarker finns också. Skogen är urskogsartad barrblandskog.

Tall, gran och asp

På de torrare åsarna och i myrpartierna växer tall medan skogen i övrigt domineras av gran. Det finns även ett rätt stort inslag av grov asp i reservatet.

Det mesta av skogen i området har uppkommit efter en skogsbrand i slutet av 1700-talet. Enstaka tallar som överlevt branden finns kvar som överståndare. Kulturpåverkan märks främst i form av stubbar vilka finns kvar som spår av den plockhuggning som bedrevs under 1900-talets början.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Tuggensele. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Skada plantor, buskar och träd.
  • Skada markvegetationen.
  • Göra åverkan på mark.
  • Göra någon åtgärd i övrigt som kan skada eller förfula områdets naturförhållanden.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 1944, 1998

Storlek: 56 hektar

Kommun: Lycksele

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 15 kilometer söder om Lycksele efter väg 598.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss