Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Risberget

Risberget består av en ovanligt gammal barrblandskog med lika delar gran som tall och har en urskogsartad karaktär eftersom att medelåldern på beståndet ligger på omkring 200 år.

Skogstypen är av torr blåbärsristyp. Även enstaka äldre björkar och sälgar förekommer. Lågor och torrträd, främst gran förekommer allmänt. Tillgången på hänglavar är förhållandevis god. Här förekommer likaså rikligt med garnlav, skägglav samt en violettgrå tagellav.

Gynnsamt för sällsynta fåglar

Den stora tillgången på grova barrträd och inslag av döda och döende löv- och barrträd gör området gynnsamt för exempelvis hackspettar och vedlevande insekter. I reservatet har man observerat spillkråka, tretåig hackspett, sparvuggla, lavskrika och sidensvans. 

Närbild på liten ljusgrå fågel sittandes på en gren.

Sidensvans.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Risberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon.
  • Elda och tälta.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående och omkullfallna träd eller buskar.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 2001

Storlek: 10 hektar

Kommun: Vindeln

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 10 kilometer nordost om Vindeln och 4,5 kilometer söder om Storsandsjön.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss