Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tribladtjärn

Majoriteten av reservatet är skog. Men det finns även en stor myr, hällmarkstallskog samt en tjärn.

Det är främst granskog i området. I de centrala delarna ligger en fördetta slåttermyr med namnet Tribladmyran. En vanlig ålder på granarna är omkring 170 år.  

Hänglavsrikt område

Eftersom området är fuktigt är marken grön av mossor. Trots att det är så fuktigt finns spår av tidigare bränder i skogen. Den senaste branden är daterad till 1858. Vissa träd bär rikligt med hänglav. Garnlaven är vanligast. Andra rödlistade arter som hittats i området är tretåig hackspett, rynkskinn, doftticka, lappranunkel och småflikig brosklav.

Grön lav växandes på trädstam.

Lunglav.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Tribladtjärn. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Framföra motordrivet fordon annat än på väg som är upplåten för allmänhetens motortrafik.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Elda.
 • Plocka eller insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt göra annan åverkan på mark eller växtlighet.
 • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
 • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
 • Medföra okopplad hund med undantag för jakträttshavare under tillåten jakttid.
 • Anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.
 • Cykla i terrängen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 1998, 2000

Storlek: 179 hektar

Kommun: Bjurholm

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 12 kilometer nordnordväst om Bjurholm samhälle.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss