Stenbacksberget

​I granskogen på Stenbacksberget gömmer sig små örter på den grönt klädda blåbärsbacken.

Den lilla ögonpyrolan och orkidén knärot gömmer sig här och på fuktiga platser finns det chans att finna den lilla gula lappranunkeln. På de gamla sälgarna som står här och var lyser lunglaven som skjortkrås.

Från granarna hänger långa skägglavar. Stora tallar på uppemot 250 år finns spridda på stenigare marker. Kanske hör du spillkråkans knattrande när den letar myror i en död gran eller dess höga vitt, vitt, vitt, vitt när den flyger över trädtopparna. Allt det som hör gammelskogen till.

Bo efter spillkråka i gran.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Stenbacksberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande.
  • Utan Länsstyrelsens tillstånd plocka eller insamla växter, växtdelar, med undantag för bärplockning.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2016
Storlek: 225 hektar
Kommun: Vindeln
Skyddsform: Naturreservat