Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stenbacksberget

​I granskogen på Stenbacksberget gömmer sig små örter på den grönt klädda blåbärsbacken.

Den lilla ögonpyrolan och orkidén knärot gömmer sig här och på fuktiga platser finns det chans att finna den lilla gula lappranunkeln. På de gamla sälgarna som står här och var lyser lunglaven som skjortkrås.

Från granarna hänger långa skägglavar. Stora tallar på uppemot 250 år finns spridda på stenigare marker. Kanske hör du spillkråkans knattrande när den letar myror i en död gran eller dess höga vitt, vitt, vitt, vitt när den flyger över trädtopparna. Allt det som hör gammelskogen till.

Hål i trädstam.

Bo efter spillkråka i gran.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Stenbacksberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande.
  • Utan Länsstyrelsens tillstånd plocka eller insamla växter, växtdelar, med undantag för bärplockning.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: 225 hektar

Kommun: Vindeln

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet hittar du genom att köra E12:an norrut från Vännäsby. Ta av mot Ramsele efter cirka 20 kilometer. Ta första korsningen till höger efter Ramsele och sedan in på den första skogsbilvägen till höger.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss