Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tjärnbergsheden

Den gamla Kyrkstigen som går mellan Skellefteå och Burträsk passerar genom Tjärnbergsheden. I anslutning till reservatet finns ett vindskydd för den som vill ta en rast.

I den södra delen av reservatet är det en mosaik av blöta sumpskogar och myrar. Här finns en hel del gamla diken som avvattnar skogen. Skogen restaureras nu genom att lägga igen dikena. Markerna blir blötare igen och återgår till den sumpskog som var innan dikningen.

Norr om det dikade området finns en högrest skog med grova granar och gamla tallar i en sydsluttning. Skogen är 150-250 år gammal.

I östra delen finns hällmark med glest utspridda låga tallar. Norr om denna hällmark finns en gles gammal tallskog.

Skylt i natur med texten "kyrkstigen".

Kyrkstigen är tydligt markerad i reservatet.

Den gamla kyrkstigen genom reservatet härstammar från 1600-talet. Där den markerade leden passerar reservatsgränsen i öster finns ett vindskydd.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Tjärnbergsheden. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
 • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande. Undantag gäller för att ta torra kvistar för att använda till lägereld.
 • Störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Framföra motordrivet fordon.
 • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt och därmed jämförbar anordning annat än tillfälligt.

Det är vidare utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att

 • Plocka eller insamla växter eller växtdelar, inklusive mossor, lavar eller svampar med undantag för icke fridlysta blommor, bär- och matsvamp för eget behov.
 • Fånga eller insamla ryggradslösa djur.
 • Använda naturreservatet för organiserade tävlingar, lägerverksamhet eller liknande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 1995, 1997

Storlek: 99 hektar

Kommun: Skellefteå

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger 2 mil sydväst om Skellefteå.

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss