Överbo

”Stora skogar av tall står öde och fåfäng, ty ingen behöver timret, som faller omkull och ruttnar bort”, skrev Carl Linnéus vid sin resa genom Lycksele socken 1732.

Överbo är ett bra exempel på hur det norrländska landskapet såg ut förr. Här kan du få en bild av hur skogarna som Linné mötte såg ut. Idag är gammelskogar, där träden får leva och dö i sin egen takt, en stor sällsynthet. 

Skogen är urskogsartad barrskog. På den torrare marken växer det mest tallar medan det vid bäcken och i andra blötare partier växer granar.

Upplev området

En vandringsslinga tar dig genom den gamla skogen. Efter vandringsleden finns flera informationsskyltar. Det finns även en rastplats efter leden.

Döda träd ger liv

Här finns gott om döda träd – en viktig resurs i gammelskogen. Även de döda träden är levande. Innerbarken äts av insekter, svampar lever av ved, insekter lever av svampar, mossor växer på ved, fåglar äter insekter i ved, insekter och snäckor övervintrar i död ved, myror och bin bygger bo av ved, fladdermöss sover i hålträd och där bygger fåglar bon.

Två personer som går längs en träramp i skog.

Spår av äldre skogsbränder

Det mesta av skogen har vuxit upp efter en skogsbrand i början av 1700-talet. Senare har mindre bränder förekommit omkring 1760 och 1850. Tallar med ärr i barken – ”brandljud” – från den senaste branden finns i södra delen av reservatet. Ny ved övervallar så småningom skadan. Kulturpåverkan märks främst i form av vissa kvarvarande stubbar efter plockhuggna tallar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Överbo. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Skada plantor, buskar och träd.
  • Skada markvegetationen.
  • Göra åverkan på mark.
  • Göra någon åtgärd i övrigt som kan skada eller förfula områdets naturförhållanden.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Bildat: 1947, 2001

Storlek: 9 hektar

Kommun: Lycksele

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Överbo ligger cirka 15 kilometer söder om Lycksele längs E12:an. Om du kommer från Lycksele-hållet ligger reservatet och parkeringen på höger sida strax innan avtagsvägen mot Vindeln.

Ta bussen

Busshållplatsen Vilan E12 ligger i nära anslutning till naturreservatet.

Hitta din resa på tabussen.nu Länk till annan webbplats.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss