Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bräntkläppen

Bräntkläppens naturreservat ligger nordost om Vindeln. Reservatet är en gammelskog som påverkats av brand genom alla tider.

I reservatet finns både barrskog och myr. Området ligger en god bit från närmaste skogsbilväg och ger en känsla av vildmark och frid.

Terrängen är småkuperad med mindre svackor och kullar. Gran och tall finns det mest av men aspar, björkar och någon enstaka sälg dyker också upp. Hänglaven hänger från de gamla granarna. Kanske är det därför som lavskrikan trivs här.

Myrmark och gles skog.

Reservatets myrmark.

Skogsbrand

Under 1950-talet brann en halv hektar i reservatets nordöstra hörn. Området kom att kallas Bräntkläppen. De flesta tallarna har spår efter skogsbranden. Skogen var bara 30-50 år när den brann senast och är i dag mellan 70-100 år gammal.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkomna att besöka Bräntkläppen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för snöskoterkörning under vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller is.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka eller insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp samt blomplockning för eget behov.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2013

Storlek: 25 hektar

Kommun: Vindeln

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet hittar du genom att köra från Vindeln mot Botsmark. Antingen precis innan Buberget eller i slutet av byn ta skogsvägen in till vänster. Kör cirka 3 kilometer och gå 1 kilometer.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss