Rödmossamyran

Rödmossamyrans gamla granskog är draperad med garnlavar som vajar likt skägg i vinden.

Döda träd är hem för många. Här trivs gräddtickan, som bildar stora mattor under vissa stockar, och gammelgranskålen bland många andra. De långa garnlavarna vajar i vinden från trädens grenar.

Myrmarker

En stor del av området är orörda myrmarker som genomkorsas av Braxenån. I den fuktiga miljön trivs små rara växter som den sällsynta lappranunkeln. Här trivs också den spektakulära parasollmossan som växer på urin från skogens djur.

Parasollmossa.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Rödmossamyran. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon annat än på befintlig skogsbilväg, undantag medges även för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is och för uttransport av fälld älg eller björn.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp samt blomplockning för eget behov.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Kristina Larsson

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2014
Storlek: 129 hektar
Kommun: Norsjö
Skyddsform: Naturreservat