Sågbäcksliden

Älv omgiven av lövskog.

Lögdeälven.

I Sågbäckslidens naturreservat finns strandlövskogar, äldre grannaturskogar och meandrande vattendrag med korvsjöar, sandbankar, rasbranter och nipor.

Vandra och paddla

Sågbäcksliden kan upplevas både till fots och från vattnet. Intill Lögdeälvens östra strand passerar Lögdeälvsleden genom reservatet. Leden är hela 90 kilometer lång och går genom Bjurholms och Nordmalings kommuner. Den nedre delen av Lögdeälven där Sågbäcksliden ligger är också utmärkt för paddling eftersom älven är bred och långsamflytande.

Lögdeälvsleden på Nordmalings kommuns hemsida Länk till annan webbplats.

Granskog.

Granskog i Sågbäckslidens naturreservat.

Tre spännande arter att hålla utkik efter

I Sågbäcksliden finns flera ovanliga och hotade arter, till exempel trådbrosklav, honungsticka och strandsandjägare. Strandsandjägare är en skalbagge i familjen jordlöpare. Den trivs på de solexponerade sandrevlarna som finns längs Lögdeälven.

Honungsticka är en vedsvamp som lever på att bryta ner lövträdsved av huvudsakligen asp. Svampen är svårt att känna igen för nybörjaren men enligt vissa luktar den honung. Honungstickan är endast funnen på ett fåtal platser i hela landet, bland annat i Sågbäcksliden.

I fuktiga granskogsmiljöer, ofta i bäckraviner så som den kring Sågbäcken, trivs trådbrosklaven som är en tunn, ljust gul-grå hänglav. Laven är starkt hotad och minskar mycket kraftigt och är försvunnen från stora delar av landet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Sågbäcksliden. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande.
  • Utan Länsstyrelsens tillstånd plocka eller insamla lavar.
  • Störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Utan Länsstyrelsens tillstånd fånga eller insamla ryggradslösa djur.
  • Framföra motordrivet fordon annat än på befintliga skogsbilvägar, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt och därmed jämförbar anordning annat än tillfälligt (högst 1 vecka).

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2018

Storlek: 250 hektar

Kommun: Nordmaling

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Flera skogsbilvägar ansluter till området. Reservatet kan även nås via kollektivtrafik genom buss från Nordmaling till Hygelsböle. Från Hyngelsböle busshållplats är det cirka 3 kilometer till reservatet.

Kontakt

Frida Björkelid

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss