Sågbäcksliden

Lögdeälven.

I Sågbäckslidens naturreservat finns strandlövskogar, äldre grannaturskogar och meandrande vattendrag med korvsjöar, sandbankar, rasbranter och nipor.

Områdets speciella och varierade natur gör att flera sällsynta arter trivs här.

Vandra och paddla

Sågbäcksliden kan upplevas både till fots och från vattnet. Intill Lögdeälvens östra strand passerar Lögdeälvsleden genom reservatet. Leden är hela 90 kilometer lång och går genom Bjurholms och Nordmalings kommuner. Den nedre delen av Lögdeälven där Sågbäcksliden ligger är också utmärkt för paddling eftersom älven är bred och långsamflytande.

Lögdeälvsleden på Nordmalings kommuns hemsida Länk till annan webbplats.

Granskog i Sågbäckslidens naturreservat.

Tre spännande arter att hålla utkik efter

I Sågbäcksliden finns flera ovanliga och hotade arter, till exempel trådbrosklav, honungsticka och strandsandjägare. Strandsandjägare är en skalbagge i familjen jordlöpare. Den trivs på de solexponerade sandrevlarna som finns längs Lögdeälven.

Honungsticka är en vedsvamp som lever på att bryta ner lövträdsved av huvudsakligen asp. Svampen är svårt att känna igen för nybörjaren men enligt vissa luktar den honung. Honungstickan är endast funnen på ett fåtal platser i hela landet, bland annat i Sågbäcksliden.

I fuktiga granskogsmiljöer, ofta i bäckraviner så som den kring Sågbäcken, trivs trådbrosklaven som är en tunn, ljust gul-grå hänglav. Laven är starkt hotad och minskar mycket kraftigt och är försvunnen från stora delar av landet.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Sågbäcksliden. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista,
  hacka, gräva eller omlagra,
 • fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller
  buskar, såväl stående som liggande,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd plocka eller insamla lavar,
 • störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet
  uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd fånga eller insamla ryggradslösa djur,
 • framföra motordrivet fordon annat än på befintliga skogsbilvägar, med
  undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller
  på is,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt och därmed jämförbar anordning
  annat än tillfälligt (högst 1 vecka).

Serviceinformation

Kontakt

Kristina Larsson

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2018

Storlek: 250 hektar

Kommun: Nordmaling

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000