Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Sörforsskogen

Sörforsskogen är en blandning av skog och myr. Skogen består av gammal, flerskiktad granskog som växte upp efter en brand på 1800-talet. Området är ett eldorado för gammelskogens vedsvampar och fåglar.

Inom området finns flera mindre partier med 300-åriga tallar med upp emot 60 centimeter i diameter. Gransumpskog är vanligast i området. Det är gott om lövträd, speciellt grova aspar. Marken lyser grön av mossa och blåbärsris.

I sumpskogen växer granvitmossa, björnmossa och klotstarr. Myrarna, som ingår i reservatet, är till stora delar dikade och några diken löper också genom gransump- och skogen på fastare mark.

Mossa i form av orangea stjälkar och vita knoppar.

Björnmossa.

Rikt på fågelliv och vedsvamp

Här trivs gammelskogens fåglar. Spillkråka, tretåig hackspett, pärluggla, kungsfågel och lavskrika är vanliga. På sina håll är träden klädda med hänglavar, främst garnlav. Flera rödlistade vedsvampar och lavar har hittats, exempelvis ullticka, blackticka, dvärgbägarlav, stiftgelelav och småflikig brosklav.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Sörforsskogen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon.
  • Elda och tälta.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 1999, 2001

Storlek: 49 hektar

Kommun: Bjurholm

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 4 kilometer nordväst om Ottervattnet.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss