Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bågakälen

Gamla granar står tätt. Marken är täckt av gröna växter och lövträden trivs i de fuktiga markerna.

I skogarna i Bågakälens naturreservat växer det fort. Snabbväxande skogar är ofta hårt avverkade och därför ovanliga. De är viktiga för många växter och djur.

Området består av norra delen av berget Bågakälen, östra delen av berget Jämtlandskälen och ett myrområde kallat Stor-Lappmyran. På myrholmarna står gammelgranarna, många uppemot 200-300 år.

Flera ovanliga vedsvampar har hittats på gamla och döda träd. Kanske känner du den svaga doften av lakrits från dofttickan under din vandring.

Våtmark och barrskog.

Stor-Lappmyran.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Bågakälen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon annat än på befintlig väg, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: 201 hektar

Kommun: Umeå

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet nås via skogsväg från Mickelsträsk.

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss