Bågakälen

Gamla granar står tätt. Marken är täckt av gröna växter och lövträden trivs i de fuktiga markerna.

I skogarna i Bågakälens naturreservat växer det fort. Snabbväxande skogar är ofta hårt avverkade och därför ovanliga. De är viktiga för många växter och djur.

Området består av norra delen av berget Bågakälen, östra delen av berget Jämtlandskälen och ett myrområde kallat Stor-Lappmyran. På myrholmarna står gammelgranarna, många uppemot 200-300 år.

Flera ovanliga vedsvampar har hittats på gamla och döda träd. Kanske känner du den svaga doften av lakrits från dofttickan under din vandring.

Stor-Lappmyran.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Bågakälen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra.
  • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Framföra motordrivet fordon annat än på befintlig väg, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2016
Storlek: 201 hektar
Kommun: Umeå
Skyddsform: Naturreservat