Aktuella varningsmeddelanden i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Koppsele

Koppsele ligger vid Malån och är ett av Malås äldsta samevisten. Redan 1671 omnämns ett viste på kartor över området. Platsen har troligen fått sitt namn från det samiska ordet "gåbba" som betyder rund kulle.

Här finns flera lämningar efter samer. Lämningarna vittnar om hur det en gång har sett ut på platsen och all den möda som lades ned för att bruka marken.

Den siste bofaste samen i Koppsele hette Jonas Vilhelm Jonsson. Sedan början av 1900-talet står vistet öde. På platsen finns idag en kåta, två bodar och en slåtterlada. Dessutom finns två äldre husgrunder, en kallmurad källare och ett översilningsdike från Koppselebäcken med utlopp på ängen.

Två stycken timmerstugor i skogen.

120 år gamla träd

Själva samevistet består av en öppen glänta mellan Malån och kullen som gett namn till platsen. Skogen runt gläntan består av tallar och de äldsta träden i reservatet är omkring 120 år.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Koppsele. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
 • Tälta.
 • Störa djurlivet genom att tex. klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m.
 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Plocka eller insamla växter eller växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
 • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
 • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
 • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1997

Storlek: 45 hektar

Kommun: Malå

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

15 kilometer nordväst om Malå. Från vägens slut vid Bölevallen går en 2 km stig till reservatet.

Kontakt

Frida Björkelid

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss