Koppsele

Koppsele ligger vid Malån och är ett av Malås äldsta samevisten. Redan 1671 omnämns ett viste på kartor över området. Platsen har troligen fått sitt namn från det samiska ordet "gåbba" som betyder rund kulle.

Kåta byggd i trä.

Här finns flera lämningar efter samer. Lämningarna vittnar om hur det en gång har sett ut på platsen och all den möda som lades ned för att bruka marken.

Den siste bofaste samen i Koppsele hette Jonas Vilhelm Jonsson. Sedan början av 1900-talet står vistet öde. På platsen finns idag en kåta, två bodar och en slåtterlada. Dessutom finns två äldre husgrunder, en kallmurad källare och ett översilningsdike från Koppselebäcken med utlopp på ängen.

120 år gamla träd

Själva samevistet består av en öppen glänta mellan Malån och kullen som gett namn till platsen. Skogen runt gläntan består av tallar och de äldsta träden i reservatet är omkring 120 år.

Två äldre bodar finns på området Koppsele.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Koppsele. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
 • Tälta.
 • Störa djurlivet genom att tex. klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m.
 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar.
 • Plocka eller insamla växter eller växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
 • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
 • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
 • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Torrdass Torrdass
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Kristina Larsson

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1997
Storlek:
45 hektar
Kommun:
Malå
Skyddsform:
Naturreservat