Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lagnäset

Lagnäsets naturreservat är värt ett besök året runt, men särskilt på försommaren när slåtterängen översvämmas av blommande smörbollar.

Ta en promenad från Bjurholms samhälle ett par kilometer nedströms längs Öreälven till naturreservatet. Eller gör en längre vandring längs Öreälvsleden, som går från Örträsket ända ut till havet. Njut av fågelsången i de lummiga lövskogarna och utsikten mot älven från de höga niporna.

På hängbron går det att ta sig över med till exempel barnvagn, däremot är bron tyvärr för brant för rullstolar.

Lagnäsets slåtteräng har fått sitt namn av att den brukades gemensamt av byns bönder. Slåtterängen slås fortfarande årligen och på ängen står några lador.

 

Mäktiga geologiska formationer

I norra delen av reservatet syns en bit av Öreälvsåsen som bildades under isavsmältningen. Öreälven är genom reservatet djupt nedskuren i de mäktiga älvsedimenten med branta nipor (älvbrinkar) och raviner.

Mängden vatten i Öreälven kan variera mycket på kort tid, särskilt efter regn. Det gör att landskapet ständig förändras. Det är inte ovanligt att det ligger träd som rasat i de sandiga branterna eller att sand och grus bildar nya bankar i älven när vattenflödet avtar. Det föränderliga landskapet skapar nya värdefulla livsmiljöer för naturreservatets växter och djur. Kanske hittar du den hotade strandsandjägarens bohål eller spår av utter på sandbankarna i älven.

Längs stränderna kan du se stora stenar som tagits bort från älvbotten för att underlätta flottning av timmer längs Öreälven. Flottningen upphörde 1977.

Byns gemensamma slåtteräng

Markerna längs Öreälven användes i äldre tider som raningar (röjda tidvis översvämmande strandängar). Eftersom de fick en naturlig gödsling av det slam som spolades upp i samband med vårflodens översvämningar kunde de behålla sin höga foderproduktion år efter år. Om du letar i lövskogarna kan du hitta rester av lador.

Paddla kanot på Öreälven

Lagnäset är en perfekt rastplats för dig som paddlar kanot på Öreälven. Den lättpaddlade kanotleden mellan Bjurholm och Agnäs passerar reservatet. Stanna vid hängbron och gå upp till slåtterängen där det finns vindskydd och grillplats.

Blommande äng och en liten timmerlada intill skogen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen till Lagnäset. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Elda annat än på angivna platser.
 • Parkera annat än på anvisade platser.
 • Tälta samt ställa upp husvagn, husbil, släpvagn eller andra fordon längre än två dygn.
 • Ankra upp båtar, flottar, kanoter eller andra vattenfarkoster längre än två dygn.
 • Framföra motordrivet fordon annat än på befintlig bilväg, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt väl tjälad mark eller på is.
 • Fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, såväl stående som liggande.
 • Störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare än 100 meter från rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva samt omlagra eller bortföra sten, grus, sand eller jord.

Det är vidare utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:

 • Plocka eller insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar med undantag för bär och matsvamp.
 • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
 • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förSkoterled Skoterled
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2017

Storlek: 95 hektar

Kommun: Bjurholm

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 1 kilometer söder om Bjurholm samhälle.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss