Trinnan

Trinnans naturreservat ligger strax sydöst om Vännäs. Skogen är en gammal granskog med mycket lövträd. Reservatet sluttar ner mot ån Trinnan.

Granarna är 120–200 år gamla. I norr gränsar reservatet mot ån Trinnan. I nipan utmed ån är skogen storvuxen och det finns ett gott om riktigt grova aspar och björkar.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Trinnan. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon annat än på befintliga vägar. Undantag gäller för snöskoter vintertid på is eller på väl snötäckt och tjälad mark.
  • Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Skada, plocka eller samla in växter, vedlevande svampar och alger. Undantag medges för bär, matsvamp och blomplockning för eget behov.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Kristina Larsson

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2013
Storlek: 29 hektar
Kommun: Vännäs
Skyddsform: Naturreservat