Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Trinnan

Granskog.

Trinnans naturreservat ligger strax sydöst om Vännäs. Skogen är en gammal granskog med mycket lövträd. Reservatet sluttar ner mot ån Trinnan.

Granarna är 120–200 år gamla. I norr gränsar reservatet mot ån Trinnan. I nipan utmed ån är skogen storvuxen och det finns ett gott om riktigt grova aspar och björkar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Trinnan. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon annat än på befintliga vägar. Undantag gäller för snöskoter vintertid på is eller på väl snötäckt och tjälad mark.
  • Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Skada, plocka eller samla in växter, vedlevande svampar och alger. Undantag medges för bär, matsvamp och blomplockning för eget behov.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2013

Storlek: 29 hektar

Kommun: Vännäs

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 2 kilometer sydost om Vännäs.

Kontakt

Frida Björkelid

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss