Gimegolts

Gimegolts natur bildades när en isälv drog fram för snart 9000 år sedan. Älvens spolade då loss mjukare berg och lämnande en trång ravin efter sig. På kanterna av dalen kan du än i dag hitta skrapmärken efter isens framfart.

Isräfflor som finns inne i dalgången visar att dalen är äldre än den senaste istiden. Dalgången som är 1,5 km lång omges av gammal tallskog. Skog som bär spår från flera bränder. I anslutning till Gimegolts finns andra spår från isälven i form av åsar, ett mindre delta och ett starkt kuperat landskap med mjuka former mellan dalar och kullar. Du kan följa isälvens lopp från Kvarnforsen i Laisälven, genom Loitoträsken och vidare till Gargåns lopp.

Ravin med vatten.

En av Gimegolts raviner.

Ovanlig och intressant flora

Längst in i huvudfåran finns en liten tjärn omgiven av 25m höga klippväggar. På bergväggarna växer en riklig och intressant ormbunksflora. På myrarna i botten på dalgången kan du hitta ovanliga växter som taigastarr och lappranunkel. Vid bergets kant mellan stenar och block ligger snön länge på våren. Det gör att dvärgvidet, som annars är en fjällväxt, kan klara sig här.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Gimegolts. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
 • Tälta.
 • Elda.
 • Störa djurlivet genom att exempelvis klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare än 100 meter från rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller stående döda träd och omkullfallna träd och buskar.
 • Plocka eller insamla växter eller växtdelar, mossor, lavar, svampar med undantag för bär och matsvamp.
 • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
 • Ta med sig okopplad hund eller annat husdjur.
 • Sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 1995, 1997

Storlek: 19 hektar

Kommun: Sorsele

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Omkring 10 kilometer nordost om Sorsele. Ta väg 45 mot Arvidsjaur, efter cirka 10 kilometer sväng vänster i Heden, åk cirka 2,5 kilometer och sväng vänster igen.

Kontakt

Nils Viktor Svanlund

Naturvårdsenheten