Aktuella varningsmeddelanden i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bränntjälen

Den norra delen av Bränntjälen är den mest naturskogslika delen av reservatet. Skogen är ljus och öppen och det ligger döda träd här och var.

Här står också några äldre tallar som är 350 år gamla. Vägarna tar dig rakt in i området. Söderut ligger ett gammalt förfallet torp. Från torpet går en fin gammal stig österut. Skogen intill är en 150 till 200-årig tallskog.

I öster är granskogen kraftig och tät och mellan 100 år och 200 år gammal.

Gamla och fällda träd i tallskog.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkomna att besöka Bränntjälen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon i terräng med undantag för snöskoterkörning
  vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is,
 • störa djurlivet till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla
  sig nära ett rovfågelbo, lya eller gryt,
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående
  och omkullfallna träd och buskar,
 • plocka eller insamla växter eller växtdelar, mossor, lavar och svampar,
  med undantag för bär och matsvamp,
 • fånga och insamla ryggradslösa djur,
 • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 1997, 2001, 2022

Storlek: 30 hektar

Kommun: Vindeln

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 20 kilometer nordost om Vindeln.

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss