Bränntjälen

I norra delen av Bränntjälen är den mest naturskogslika delen av reservatet. Skogen är ljus och öppen och det ligger döda träd här och var.

Här står också några äldre tallar som är 350 år gamla. Vägarna tar dig rakt in i området. Söderut ligger ett gammalt förfallet torp. Från torpet går en fin gammal stig österut. Skogen intill är en 150 till 200-årig tallskog.

I öster är granskogen kraftig och tät och mellan 100 år och 200 år gammal.

På området finns det många gamla, fällda träd som hör till tallskogen.

Föreskrifter

Välkomna att besöka Bränntjälen. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon i terrängen.
  • Tälta eller elda.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående och omkullfallna träd och buskar.
  • Plocka eller insamla växter eller växtdelar, mossor, lavar och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga och insamla ryggradslösa djur.
  • Medföra okopplad hund eller annat husdjur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Andreas Garpebring

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 1997, 2001
Storlek: 28,9 hektar
Kommun: Vindeln
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000