Kvarnberget

På Kvarnbergets sydöstra sluttning, alldeles utanför Burträsk samhälle, finns det fortfarande kvar riktigt gamla skogar. Många av tallarna här är en bra bit över 300 år.

Kvarnbergets naturreservat är ganska lätt att nå till fots från Kvarnbergets friluftsområde. Skogarna i reservatet varierar från fuktiga granskogar till karga hällmarkstallskogar. Hällmarkerna i reservatets nordöstra hörn erbjuder fin utsikt över Burträsket.

Fristad för hotade arter

Skogen i Kvarnbergets naturreservat har fått stå relativt orörd under lång tid, något som är ovanligt i trakterna kring Burträsk. I området finns gott om naturskogsstrukturer som exempelvis död ved, gamla träd och lövträd. Det gör att många hotade och långsamväxande arter, som har svårt att överleva i våra brukade skogar, har en fristad här. Rynkskinn och lappticka är två ovanliga svampar som växer på liggande trädstammar.

Har du tur kan du få höra det vittljudande ropet eller kraftfulla trummandet från en spillkråka, vår största hackspett som trivs bra i naturskogar med många gamla och döda träd. Spillkråkan är svart med knallröd hjässa och mejslar ut förbluffande stora hål i träden på jakt efter hästmyror och andra godsaker.

Spillkråka.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Kvarnberget. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, undantag medges för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på annat sätt skada berg eller mark, eller att omlagra och bortföra sten, grus, sand, torv eller jord.
  • Skada eller störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt.
  • Fälla eller på annat sätt skada levande, döda, stående eller liggande träd och buskar.
  • Utan Länsstyrelsens tillstånd plocka och insamla växter eller växtdelar, mossor, lavar och svampar med undantag för bär- och matsvamp samt blomplockning för eget behov.
  • Utan Länsstyrelsens tillstånd fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2016
Storlek: 50,4 hektar
Kommun: Skellefteå
Skyddsform: Naturreservat