Strömbäck-Kont

Strömbäck-Kont, som är Umeå kommuns egna reservat, förknippas nog av de flesta med solvarma klippor längst ut mot havet. Eller med Simphamns sandstrand, som förutom badplats också har en skyddad hamn för fritidsbåtar.

Reservatet har mycket att bjuda på. Sök efter grottan på Våtöberget och passa samtidigt på att plocka bär och svamp. Är du geologiskt intresserad finns här spår efter inlandsisen, bland annat isräfflor och klapperstensfält.

Vid sjön Hatten finns de ovanliga bergarterna gabbro, anortosit och labradorit. Bland stenblocken vid stränderna lyser fackelblomster tillsammans med gultåtel. I sjön Hatten kan du hitta trubbnate och bitterpilört. Fågellivet är rikt med knipor, storskrake och storlom.

Fint besöksmål sommar som vinter

Förutom de många stigarna finns rullstolsanpassade leder, vilket gör det lätt att ta sig till någon av de fina grillplatserna. Umeå kommun tillhandahåller ved till flera av grillplatserna. Det finns också utedass och en tältplats.

Även på vintern har Strömbäck-Kont sin tjusning med pimpelfiske och skidåkning, eller varför inte bara med en kopp varm choklad och korvgrillning.

Vågor som slår mot stenar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Strömbäck-Kont. Tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon, med undantag för befintliga vägar samt snöskoter vintertid på is
 • använda området för sportarrangemang för motorbåtar eller andra motordrivna farkoster
 • ankra, förtöja eller lägga upp båt eller flotte längre än 2 dygn i följd på samma plats, med undantag för ordinära fritidsbåtar i anslutning till befintliga stugor, samt till anvisade platser enligt föreskrifternas bilaga 2.
 • framföra motorbåtar eller andra motordrivna farkoster, i högre hastighet än 7 knop
 • störa djurlivet, t ex genom att medvetet störa häckande eller rastande fåglar, klättra i boträd, eller uppehålla sig närmare rovfågelbo än 100 m
 • fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande
 • samla in eller gräva upp örter eller gräs, samt plocka eller samla in lavar, mossor, vedlevande svampar och alger. Undantag gäller för att plocka bär, matsvamp och icke fridlysta blommor.
 • samla in ryggradslösa djur
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning
 • göra upp eld direkt på berghällar, skogsmark och övriga andra platser de iordningställda grillplatserna
 • borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på annat sätt skada berg, eller mark, eller att omlagra eller föra bort sten, grus, sand, torv eller jord
 • ta med en okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 • tälta mer än ett dygn
 • utöva större kommersiell besöksverksamhet
 • parkera annat än på särskilt anvisade platser
 • ställa upp husvagn, campingvagn eller motsvarande

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förTältplats Tältplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1978, 1995, 2022

Storlek: 489 hektar

Kommun: Umeå

Skyddsform: Kommunalt naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Från E4 söder om Umeå svänger du mot Norrmjöle. Efter 18 kilometer, i Sörböle, svänger du vänster mot Flakaskär. Där finns två parkeringsplatser. Alternativt sväng vänster strax söder om Strömbäck och promenera den 3 kilometer långa stigen mot havet.

Ta bussen

Busshållplatsen Strömbäcks folkhögskola ligger i nära anslutning till naturreservatet.

Hitta din resa på tabussen.nu Länk till annan webbplats.

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss