Fjälbyn

I Fjälbyns naturreservat växer en skog som är 250 år gammal.

Granskogen är tät och på marken växer mycket mossa. Granarna är täckta med hänglavar. Fjällbyn har länge fått stå orörd och många växter och djur som är beroende av ostörda miljöer trivs här.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Fjälbyn. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, undantag medges för snöskoter på snötäckt och väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka och insamla växter eller växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Medföra hund som inte är kopplad eller annat okopplat husdjur, undantag medges för den jakt som får bedrivas i reservatet.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2004
Storlek: 27 hektar
Kommun: Skellefteå
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000